Testarea tehnică periodică obligatorie a vehiculelor se efectuează pe parcursul anului.

Înainte de efectuarea testării tehnice obligatorii, posesorii de vehicule sînt obligaţi să prezinte expertului:

  • buletinul de identitate;
  • certificatul de înmatriculare a vehiculului;
  • permisul de conducere;
  • procura sau alt document care confirmă împuternicirile acordate;
  • certificatul de asigurare obligatorie a răspunderii civile;
  • chitanţele de plată a taxelor de testare;
  • chitanţele de plată a taxelor de folosire a drumurilor.

În cazul vehiculelor speciale sau a caroseriei specializate se vor mai prezenta şi documentele de modelul stabilit privind verificarea amenajărilor şi echipamentelor specifice, autorizaţia privind instalarea semnalelor luminoase şi sonore speciale, mijloacelor de telecomunicaţii, precum şi pentru transportarea încărcăturilor periculoase.

Testarea tehnică a vehiculelor se efectuează pe etape, prin examinarea vizuală şi diagnosticarea echipamentelor, agregatelor şi sistemelor care influenţează asupra securităţii circulaţiei rutiere şi protecţiei mediului.

Pentru vehiculele care au trecut testarea tehnica expertul aplică un ecuson special de modelul stabilit însoţit de Raportul de verificare tehnică a vehiculului.