Asigurare auto pentru toate tipurile de automobile si autocamioane găsiți la Autotest Company

RCA

Asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto internă (RCA) reprezintă un contract încheiat între posesorul de autovehicul, numit asigurat (persoană fizică sau juridică) și compania de asigurare. În schimbul primei de asigurare, asigurătorul se obligă ca la producerea riscului asigurat să achite dauna produsă terței persoane.

Forma juridică de realizare – asigurare OBLIGATORIE Asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto (AORCA) are menirea de a apăra interesul economic și social al întregii comunități precum și de a proteja victimele unor accidente. Astfel, lipsa RCA este pedepsită conform Codului Contravențional al RM.

Încheierea contractului este obligatorie nu numai pentru posesorii de autovehicule, dar și pentru asigurători. Refuzul asigurătorului de a emite o poliță de asigurare sau de a încheia contractul de asigurare obligatorie, la cererea posesorului de autovehicul, constituie o încălcare a drepturilor consumatorului și se sancționează în corespundere cu legislaţia.

CASCO

Cum obțineți DESPĂGUBIREA DE ASIGURARE, CASCO:

Dacă sunteți vinovat de producerea accidentului sau avariere în alte împrejurări:
Daca aveți poliţă CASCO, după informarea Companiei de Asigurări, urmează să prezentați documentele necesare, obținute de la organele de constatare (Procesul verbal, cu număr de înregistrare, de la poliţie, pompieri etc.), actele autovehiculului și actele Dvs. de identificare.

Dacă ați păgubit din vina altui şofer:
Este necesar să vă adresați la Compania de Asigurări unde este asigurată persoana vinovată de accident. Acolo urmează să prezentați tot pachetul de acte emise de către organele de poliţie, actele autovehiculului și actele Dvs. de identificare.
Dacă sunteți deținător de poliță CASCO, atunci veți merge să prezentați toate aceste acte la Compania de Asigurări la care ați asigurat autovehiculul Dvs.

Asiguratorul nu acordă despăgubiri pentru:
Daunele care s-au produs ca rezultat al încălcării prevederilor Regulamentului circulației rutiere:

  • Depășirea cu peste 20 km a limitei de viteză regulamentară;
  • Circulația la culoarea roșie a semaforului;
  • Ieșirea pe contrasens, cu excepția cazului în care are loc ieșirea pe contrasens prin deplasarea/alunecarea autovehiculului din cauza condițiilor climaterice;
  • Daunele produse de conducătorul vehiculului asigurat care a consumat băuturi alcoolice, droguri și/sau alte substanțe ce provoacă ebrietate sau preparate medicamentoase contraindicate.
  • Vehiculul asigurat care circula fără a avea certificat de înmatriculare valabil sau altă autorizație de circulație valabilă la data producerii evenimentului asigurat, inclusiv revizia tehnică periodică.

CARTE VERDE

Asigurarea obligatorie „Carte Verde“ vă oferă siguranţa unei călătorii liniştite cu maşina în străinătate.

Cartea Verde este un sistem internaţional de asigurare a răspunderii civile faţă de terţele persoane în ţara de şedere, ce asigură protecţia părţilor vătămate păgubite în accidentele rutiere.

Puteţi achiziţiona poliţa Carte Verde pentru orice mijloc de transport: autoturism, microbuz, autobuz, autocamion, remorcă, motocicletă.

Cu asigurarea auto „Carte Verde” beneficiaţi de protecţia companiei în cazul producerii unui accident rutier pe teritoriul ţărilor-membre ale sistemului Carte Verde.

Riscurile acoperite

Poliţa Carte Verde achiziţionată de la SAFE GROUP asigură plata despăgubirii în cazul unui prejudiciu produs bunurilor, vieţii sau sănătăţii terţelor persoane ca urmare a unui accident produs de dumneavoastră în străinătate. Plata daunei se realizează în conformitate cu normele ţării în care a avut loc accidentul.

Tarifele

Tarifele pentru Carte Verde variază în funcţie de categoria mijlocului de transport, teritorialitatea acoperirii prin asigurare şi perioada de asigurare.